Inviterer til Alzheimerdagen

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hedmark fylkeslag, inviterer til Alzheimerdagen 17.september  i Løten kino.

TEMA:           Berikende møter   

Sted:           Løten kino, Løten.

 

TID:             17.september kl. 0900 - 1530

 

Pris:            Kr. 400,- pr. person (300,- studenter)

 

Målgruppe:    Pårørende, helsepersonell og

andre interesserte

 

Programleder for dagen:     Reidun Hov, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

                          

 

 

Under seminaret vil det være utstilling/salg av aktuell litteratur OG EN PRESENTASJON AV HJELPEMIDLER FRA ABILIA AS

 

 

 

 

 

PROGRAM:

 

Tema: Berikende møter

 

0900 – 0930     Frammøte, kaffe/registrering

0930 – 0945     Velkommen og åpning av dagen v/Elisabeth Skarderud, daglig leder,       Nasjonalforeningens fylkeskontor i Hedmark og Oppland

0945 – 1030      Mening i eksistensielle dramaer v/Tor Arne Isene

                         Sykehusprest i Sykehuset-Innlandet

        

1030 – 1100       Validering - å lytte til følelsene v/Ellen Elisabeth Hervold

 

1100 – 1115        Pause

 

1115 – 1200        Eksistensielle behov hos personer med demens i livets siste fase

      v/ Liv Skomakerstuen Ødbehr, Førsteamanuensis, Høgskole i Innlandet

                  

1200 – 1245       Lunsj

 

1245 – 1315       Forhåndssamtaler for eldre med demens, erfaringer fra kompetansehevende       tiltak innen palliasjon og demens. v/Åsa Serholt Jensen, Stange kommune

 

1315 – 1330       Utdeling av demensprisen 2018

      v/fylkesstyreleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen i Hedmark

                  

1330 – 1350       Sang og stoltrim v/Ingrid Sløgedal, musikkterapeut, Toneheim Folkehøgskole

 

1350 – 1410       Kaffepause

 

1410 – 1445       Demenssyke har også en seksualitet. v/Jonas Olsen og Nina Nøttestad                          Jensen. Begge utdannet sykepleiere.

 

1445 – 1515       Sex ingen hindring v/ Else Frisell, pårørende

 

1515 – 1530       Oppsummering og vel hjem v/Ole Harald Berg

 

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i programmet dersom nødvendig.

 

 

 

BINDENDE, skriftlig PÅMELDING

 

               Innen 30.august

                      På vedlagte skjema (eller send mail med informasjon) til:

 

                 Nasjonalforeningen for folkehelsen

                         Kornsilovegen 54

                 2316 Hamar

                                                              

                              Tlf.:    62 51 79 10

                        

                         E-post: hedop@nasjonalforeningen.no              

 

Konferanseavgiften blir fakturert

 

- Ikke benyttede plasser er påmelders ansvar

                              - Avbud etter 31.august. belastes fullt ut (kr. 400.-)

                      - Gi beskjed om allergier ved påmelding

 

PRIS:        Kr. 400.- pr. person/student 300,-

                                     

Ved purring belastes et purregebyr på kr. 100,-

Klikk for stort bilde

Bruk ev. tog til Løten: Det er kort vei fra Løten stasjon til Løten kino.

     

Parkering: Bruk parkeringsplasser rundt kinoen, ved Kilde, parkeringsplasser på begge sider av jernbanen.

 

 

 

Vær tidlig ute med påmeldingen.

 

VELKOMMEN!

 

Påmeldingsslipp