Interkommunal stilling som helsesykepleier- 100% fast

Tolga og Os kommuner har 100% fast stilling ledig, fordelt på 60% i Os kommune og 40% i Tolga kommune.

I utgangspunktet vil den som velges bli ansatt 60% fast på Os og 40% fast på Tolga, men stillingen kan eventuelt deles opp til de ulike kommunene. 

Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, og kan ut fra behov skreddersys ut fra kompetanse og interessefelt:

* Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

* Konsultasjoner, individuelt og i grupper i henhold til helsestasjonsprogrammet og nasjonale faglige retningslinjer for

det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

*Koordinere arbeid og gi støtte til barn og familier med sammensatte utfordringer

* Delta i videreutviklingen av tjenesten og i det tverrfaglige samarbeidet 

* Foreldreveiledning

For mer informasjon og søknad se Os kommunes hjemmeside.