Innspill til Trafikksikkerhetsplan Tolga kommune.

Tolgas trafikksikkerhetsplan ble forrige gang vedtatt i 2019. Siden den gang har det skjedd en del ting.

På denne bakgrunn ønsker nå Trafikksikkerhetsutvalget å revidere, og oppdatere, planen.

1.    Vi tar utgangspunkt i nåværende plan (vedlagt). Den er korrigert i forhold til den faktiske situasjonen i mars 2024. Ting som er gjennomført er tatt ut. Se ellers kommentarer på de enkelte punktene.

2.    Vi ønsker nå å få tilbakemeldinger på hva som skal inn i den nye planen. Det som står i den gamle, blir tatt med i det videre arbeidet.  Det er nye tiltak vi ber om, eventuelt forsterke ting som allerede er i planen

3.    Planen er fysisk lagt ut på Kommunehuset og Bunåva, Vingelen. Den er dessuten tilgjengelig på www.tolga.kommune.no.

Spørsmål ad. planen kan rettes til leder av Trafikksikkerhetsutvalget,  Knut Sagbakken, knut.sagbakken@tolga.kommune.no  eller tlf. 95 16 29 45

 
Se hele trafikksikkerhetsplanen her (DOCX, 26 kB)

Kommentarer til planen sendes innen 25. april til:
Tolga kommune, Kommunehuset, 2540 Tolga eller postmottak@tolga.kommune.no 

 

Med hilsen

Trafikksikkerhetsutvalget i Tolga kommune

Knut Sagbakken/leder