Innsamling under Demensaksjonen uke 38, fra 19. til 22.september

Elevene i 9.klasse ved Tolga skole vil denne uka gå rundt med innsamlingsbøsser til inntekt for demensforskning. Dette som et ledd i Nasjonalforeningen for folkehelse sin demensaksjon. Ta godt i mot dem!