Innleverte valglister

Tolga kommune mottok listeforslag fra Tolga Arbeiderparti, Tolga Senterparti, Tolga Sosialistisk Venstreparti, Tolga Miljøpartiet De Grønne og Tolga Venstre innen fristen 31.mars, til årets kommunestyrevalg. Valglistene finner du på vår side om kommunestyre-og fylkestingsvalget 2023.