Hytteabonnenter kan levere restavfall på returpunktet

Ettersom FIAS ikke lenger tilbyr sekker for restavfall, er det satt ut en container for restavfall på Tolga returpunkt.

Dette er et tilbud for levering av det daglige restavfallet fra hytter, og skal kun benyttes av de som betaler renovasjon for fritidsbolig.