Hvem vil du foreslå til fylkeskulturprisen?

Kulturprisen består av 100 000 kroner og et kunstverk. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter-/arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Det legges særlig vekt på følgende: 

• Prisvinneren skal representere et miljø som gleder og inspirerer andre aktører i Innlandet. Prisvinneren skal være en ambassadør på vegne av fylket. 

• Prisvinneren skal ha skapt synlige resultater. 

• Prisvinneren skal ha en solid forankring i Innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap. 

• Prisen deles ut i forbindelse med et passende arrangement. 

Juryen skal også vurdere de nominerte opp mot Innlandsstrategien som bygger på FNs 17 bærekraftsmål og fylkeskommunens kulturstrategi. Hovedutvalg for kultur er jury for kulturprisen, med utvalgsleder som juryleder. Forslag leveres senest 1. september 2024. Klikk her for elektronisk skjema. For informasjon kontakt seniorrådgiver Jørn Øversveen, 413 36 912, jorove@innlandetfylke.no