Husk at du må søke regionale miljøtilskudd innen 15.oktober

 Vi minner om at spredning uten nedmolding/nedfelling på eng skal gjøres innen 1. september, jfr. forskrift om gjødselsvarer av organisk opphav.

Husk også at søknadsfrist for regionale miljøtilskudd er 15.oktober. Vi presiserer at det ikke er tillatt å pløye ned husdyrgjødsel etter 1.september dersom du søker tilskudd til bredspredning på voksende eng. Tilskudd til dette kan bare gis dersom all husdyrgjødsel som foretaket disponerer, spres om våren eller i vekstsesongen.

Viser for øvrig til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet og veiledningshefte 2020.