Husk å søke barnehageplass innen 1.mars

Hovedopptak  neste barnehageår (fra 15.8.2019):

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15.august.

Alle søknader med ønske om plass fra høsten 2019 blir behandlet ved hovedopptaket, og søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert i forhold til ventelistene. Søknader med ønske om plass fra januar 2020 blir behandlet i løpet av oktober måned. Det tas ikke inn nye barn mellom 1. mai og 14. august. Det er mulig å søke barnehageplass, eller søke endring gjennom hele året. Den som søker og mottar barnehageplass forplikter seg til å gjøre seg kjent med kommunens vedtekter. Det er ikke nødvendig å søke på nytt hvert år med mindre man ønsker endringer i for eksempel oppholdstid, antall dager, kombinasjon av dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder plassen til de begynner på skolen.

Disse må levere søknad:

  • Nye søkere
  • De som ønsker endring av barnehageplassen

Benytt helst elektronisk søknadsskjema.Hvis ikke, kan papirutgave av søknadsskjemaet fås i barnehagene eller servicetorget Tolga kommune.