Høring-veteranplan Nord-Østerdalen

Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en felles veteranplan. Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner. Planen sendes nå ut på høring. Høringen sendes spesifikt til Nord-Østerdal forsvarsforening og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). For øvrig legges høringen ut på kommunenes hjemmesider slik at de som ønsker kan gi innspill til planen.

Høringssvar sendes: postmottak@tynset.kommune.no, eventuelt morten.often@tynset.kommune.no. Spørsmål kan rettes til Morten B. Often, mobilnummer 92 06 33 08.

Høringsfrist er tirsdag 2.juni kl 1200.

Se dokumentene: