Høring -politivedtekter for Tolga kommune

Kommunene i Nord-Østerdalen har sammen med tjenesteenhetsleder for politiet i Nord-Østerdalen samarbeidet om å samkjøre de respektive kommunenes politivedtekter. Arbeidet er nå ferdigstilt og kommunestyret sender nå politivedtekten for Tolga kommune ut på høring. Høringsfrist: 1.11.2020. Innspill sendes: postmottak@tolga.kommune.no eller via post: Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga.

Dokumenter: