Høring av retningslinjer for behandling av jord-og konsesjonssaker

Kommunen ønsker å få innspill på utkastet til retningslinjer for behandling av jord-og konsesjonssaker fra faglag, grunneierlag og andre berørte parter.
Vi inviterer derfor til åpen høringsrunde for å få innspill til vedlagte utkast.
Utkastet vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside samt lagt i servicetorget for gjennomsyn.
Innspill sendes Tolga kommune enten i form av brev: Tolga kommune Brugata 38, 2540 Tolga eller elektronisk:postmottak@tolga.kommune.no
Høringsfristen er satt til 1.mars 2021.

Se dokumentene her:

Forslag til retningslinjer for behandling av konsesjonssaker. (PDF, 551 kB)

Forslag til retningslinjer for praktisering av jordloven. (PDF, 544 kB)