Her får du forklaring på hvorfor en av sakene til kommunestyret 25.april er unntatt offentlighet

Klikk for stort bilde I kommunestyremøtet den 25.april skal en endelig beslutning tas om ny barnehage og kulturhus ved Tolga skole skal realiseres. Prosjektet har nå vært ute på anbud og tilbudene ligger ikke innenfor rammen som kommunestyret satte.

Når tilbudene ikke ligger innenfor rammen, så kan ikke administrasjonen i Tolga kommune gjøre en kontraktstildeling til en av tilbyderne. Det betyr at man fremdeles er i en konkurranse- og en forhandlingssituasjon som er unntatt offentlighet. Dette medfører at saken til kommunestyret også må gjennomføres unntatt offentlighet, slik at ingen opplysninger om priser, detaljer og lignende kommer ut. Det kan forstyrre konkurransesituasjonen og forhandlingene og kommunen kan da bli erstatningspliktig om dette kommer frem. Vi går ut med denne informasjonen for å forklare hvorfor saken er unntatt offentlighet, for å unngå unødige spekulasjoner rundt det.