Gebyrfritak for skjenkestedene i Tolga kommune

Året 2021, som 2020, har for alle vært ett spesielt og utfordrende år i forbindelse med koronautbruddet fra februar 2020 og fram til vinteren 2022. Skjenkestedene i Tolga kommune har vært rammet av nasjonal nedstenging, få turister og forbud mot forsamlinger. Omsetningen av alkoholholdig drikk for de 9 bedriftene dette gjelder, har som følge av dette vært betydelig lavere enn normalt, og for enkelte minimal eller nesten helt borte. Med bakgrunn i dette vedtok formannskapet i sitt møte 7.april, at det ikke sendes ut krav om bevillingsgebyr til skjenkestedene i vår kommune for året 2021.