Gang- og sykkelvei i Brugata

Klikk for stort bildeEtter 7 år blir det omsider gang- og sykkelvei i Brugata(FV26) fra foten av brua og til avkjørselen til Skoleveien. Dette er et tiltak som Hedmark fylkeskommune skulle gjennomføre i 2012, men flommen i 2011 medførte store veiskader i Hedmark,  og tiltaket ble strøket. Nå har det kommet inn igjen, og dermed blir strekningen som gående og syklende må gå sammen med biler litt kortere. Kostnadsoverslag for tiltaket har fylkeskommunen beregnet til 3 mill. kr. Tolga kommune har bidratt med ca 250.000,- kr for at det skal brukes natursteinsmurer i området. Statens veivesen opplyser at årsdøgnstrafikken(ÅDT) for denne strekningen er på 1650. (ÅDTer summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde).

Ordfører

Klikk for stort bilde