Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Klikk for stort bilde Lotteri- og stiftelsestilsynet  Fra 19.mai 2020 kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på nettsiden til Lotteri-og stiftelsestilsynet.