Frigjøringsdagen ble markert

Frigjøringsdagen ble også i år markert på tradisjonelt vis (men med koronarestriksjoner). Ordfører Bjørnar Tollan Jordet oppsummerer det slik: 

"Frihet kjem itte tå seg sjøl.
Den 8.mai minnes vi alle som ha kjempa og ofra alt for frihet og fred. Det som sku bli ei større markering tå 75 år med frihet vart ei mindre markering med blomsternedleggelse på kirkegården. Markeringa er ikke avlyst, bare utsatt. Dagen i dag gir ei god anledning te å kjenne på takknemlighet. Takk for friheta, den ska vi aldri ta for gitt."