Fra og med natt til 26. desember kan ungdom komme seg trygt hjem om natten i helger og høytider

Klikk for stort bilde Ungdom i Innlandet trygt hjem

Fra og med natt til 26. desember kan ungdom i hele Innlandet komme seg trygt hjem om natten i helger og høytider.

- Dette er vår julegave til ungdommen. Ordningen starter natt til 26. desember og vil i alle fall vare ut 2021, sier Sjur Strand (Ap), som leder Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Tilbud til ungdom 15-21 år

Trygt hjem er et tilbud til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet fylke. Ordningen gjelder i følgende tidsrom:

  • natt til lørdag og natt til søndag gjennom hele året.
  • i forbindelse med høytider og spesielle arrangementer etter nærmere retningslinjer.

Ungdom som ønsker å benytte seg av tilbudet må bestille taxi før klokka 20 og det må være minst tre passasjerer som skal hjem til samme område. I vanlige helger er egenandelen per person på 69 kroner. På røde dager i jula og andre høytider betaler hver passasjer 100 kroner. Resten dekkes av Innlandet fylkeskommune.

- I år er også Trygt hjem styrt av koronaen, men vi har tillit til at ungdommen forholder seg til regler for sosiale sammenkomster og at taxisjåføren styrer antall passasjerer i hver drosje. Vi er fornøyde med å ha tilbudet på plass, sier FTU-leder Strand.

Kjøring innen egen region

Innlandet er et stort fylke og det kan ikke kjøres over ubegrensete avstander. FTU har valgt å følge gjeldende regioninndeling av fylket, slik at det i utgangspunktet kun kan kjøres mellom kommunene innenfor egen region.

Finn de ulike kjøreområdene.   (PDF, 114 kB) 

- Det er tatt hensyn til at det noen steder er naturlig å gå litt utover egne grenser, sier Strand, som understreker at FTU ønsker en god dialog med Ungdommens fylkesting for å vurdere om Trygt hjem fungerer etter hensikten.

Hvordan bestille?

Ungdom skal benytte seg av tilbudet om Trygt hjem må bestille taxi fra sentralen i den kommunen de skal hjem fra.

Finn riktig telefonnummer (PDF, 99 kB) til drosje i den kommunen arrangementet finner sted.

Les også retningslinjene for Trygt-hjem ordningen (PDF, 110 kB)