Forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023  på høring

Klikk for stort bilde Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har lagt ut Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023  på høring. Høringsfristen er satt til 01.03.2020.
Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige områdene og verdiene i verdensarven og tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven forvaltes, hvilke økonomiske kilder som brukes til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene og hvilke tiltak verdensarvrådet ønsker å prioritere i planperioden.

Planen er et viktig fag- og styringsdokument for verdensarvforvaltningen på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Hvis du har innspill til planen, ta kontakt med Eivind Moen, så disse kan vektlegges ved både ved kommunens og verdensarvrådets videre behandling av dokumentet.