Forsvaret rekvirerer øvingsområde 13.-20.mars

Klikk for stort bilde Forsvaret vil i perioden 13.-20. mars 2019 gjennomføre Alliert Vinterkurs nr. 2 i kommunene Tolga og Rendalen. Deltakere under kurset og øvelsen er norske og allierte elever ca. 85 personer. Det vil bli benyttet fire stk. BV 206 og seks stk. snøscootere under øvelsen.Rekvisisjonen gjøres med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Publikum kan ved behov kontakte øvingsleder major Knut Hummelvoll, på telefon 951 00 095.

Foto: Mathias Sandstøl /Forsvaret

Erstatning for tap og skade forårsaket av øvelsen ytes i samsvar med bestemmelsene i rekvisisjonsloven av 29. juni 1951. Myndigheter i stat og kommune, særskilt oppnevnte organer, sammenslutninger, selskaper og enkeltpersoner plikter etter anmodning å bistå ved forberedelse og oppfyllelse av militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven § 8).

Det er straffbart å motsette seg eller søke å hindre gjennomføring av militære rekvisisjoner eller å overtre bestemmelser utferdiget med hjemmel i rekvisisjonsloven (§ 20).