Forsvaret rekvirerer område til øvelse

Forsvaret vil i perioden 6. januar til 31.januar 2020 rekvirere lende til Norsk Vinterkurs. Øvelsen vil berøre følgende kommuner: Elverum, Engerdal, Tolga,Tynset og Åmot. Deltakere under kurset og øvelsen er norske og allierte elever ca. 85 personer.Det vil bli benyttet 4 stk. BV 206 og 6 stk. snøscootere under øvelsen.

Øvingsleder er major Knut Hummelvoll, som også kan kontaktes av publikum ved
behov på telefon 951 00 095. Eventuelle skader meldes inn til Østerdal Garnisons
miljøvernoffiser. På dagtid nyttes tlf.: 62 40 20 55 På kvelds- og natt, send e—post til norlwc@hvs.mil.no med en kort beskrivelse av hendelsen og kontaktdetaljer.

Se ellers Forsvarets hjemmeside for mer informasjon.