Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ut på høring

I medhold av § 11-14 i Plan og bygningsloven legges forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ut til offentlig ettersyn og høring.

Frist for høringsuttalelser er mandag 30.august og sendes skriftlig til: postmottak@tolga.kommune.no

Dokumentet ser du ved å klikke på denne lenka. (PDF, 16 MB)