Forfall kommunale avgifter kvartalsvis fra 2023

Tolga kommune innførte fra 01.01.23 fleksibel fakturering, og disse endringene kan påvirke forfallsdato og utsendelse av kommunale regninger! 

Fra 2023 vil det bli endringer i forfallsdato på faktura for kommunale avgifter for de som har kvartalsvis fakturering. Dette skyldes at vi fra 2023 tilbyr månedlig faktura for kommunale avgifter for de som ønsker dette, og vi har ikke mulighet til å ha forskjellig forfallsdato på de som har månedlig og kvartalsvis faktura.

Forfall blir som følgende fra 2023:

1. kvartal - slutten av februar                                                                                                                                        2. kvartal - slutten av mai                                                                                                                                            3 .kvartal - slutten av august                                                                                                                                        4. kvartal - slutten av november

Hvis du ønsker å gå over til månedlig faktura - ta kontakt med kommunen, postmottak@tolga.kommune.no