Fiberabonnement -salget er i gang

Klikk for stort bilde Telenor er nå i gang med salg av abonnement ndg. fiberutbygging. Ta kontakt med selger Eivind Bjøranger, tlf: 400 51 232, hvis du ønsker å tegne abonnement eller har spørsmål.Telenor vant våren 2018 anbudet om utbygging av bredbånd i Tolga kommune for utvalgte områder med dårlig bredbåndsdekning. Realiseringen er et spleiselag med midler fra NKOM (nasjonal kommunikasjonsmyndighet), kommunen og innbyggerne, der innbyggerne må bidra med kr. 4000 pr abonnement i anleggsbidrag. Tolga kommune håper at så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet. Vi er avhengig av 65 % oppslutninger i alle områder for å få gjennomført utbyggingen.

Telenor har gjennom avtalen forpliktet seg å bygge ut områdene:

  • Vingelen – unntatt sentrumsområdene og Vingelsåsen
  • Haugan og Grantævet
  • Erlia
  • Eggan (nordre del)
  • Røsebygda (søndre del).

Utbyggingen har ikke fått en ferdigdato ennå, men utbyggingen skal ferdigstilles innen 31.12.2019.