Fakturering av barnehage og SFO

Som et tiltak for å hindre smittespredning har barnehager og SFO vært stengt siden fredag 13.mars 2020. Innbetalt beløp for dager hvor barnehager og SFO har vært stengt i mars, vil bli trukket fra på neste faktura. Utsendt faktura for mars betales derfor i sin helhet.

Det skal ikke betales for dager som barnehage og SFO er stengt. Faktura for april blir sendt ut så snart vi får full avklaring på hvordan vi skal forholde oss til foreldrebetalingene framover. Denne fakturaen kan derfor komme noe senere enn vanlig.