Endringer i betalingsterminer for kommunale avgifter.

Fleksibel fakturering ble innført i Tolga kommune fra 01.01.2023. Det betyr at vi kan endre hyppigheten på betaling av kommunale avgifter etter størrelse på regningen.

Vi har nå gått gjennom avtalene, og  regningene blir sendt ut på følgende terminer: 

  • Beløp under kr 2 000 sendes en gang pr år. Sendes ut i mai.
  • Beløp mellom kr 2 000 – kr 4 000 sendes ut to ganger pr år. Sendes ut i mai og november.
  • Beløp over kr. 4.000,- vil  få faktura 4 ganger pr år som i dag.

Retaksering av eiendomsskatt er ikke ført over i faktureringssystemet enda, så skulle det være feil termin på din regning ber vi om at du kontakter oss, postmottak@tolga.kommune.no eller tlf 624 96 500