Endring av åpningsdag på biblioteket, fra uke 33

Biblioteket endrer åpningsdag, fra tirsdag til torsdag, fra og med torsdag 19.august! . 

Følgende åpningstider gjelder fra og mandag 16.august; 

mandager kl. 13.00 - 17.00

torsdager kl. 14.00 - 19.00

Lørdagsåpent kl. 11.00 - 14.00.

Gjelder følgende lørdager: 04.september, 02.oktober. 13.november og 04.desember

Velkommen!