Elever i Vingelen ryddet forsøksfelt med liv og lyst

 Elevene ved Vingelen skole var onsdag med Nibio og ryddet einer på et forsøksfelt i sætergrenda Åsen.
Praktisk arbeid i kombinasjon med forskning. Stor stas med besøk av Nibio på skola, og trivelig lunsj i sæterfjøset på Aasgårdvollen: