Eiendomsskatt 2023-publisering av skatteseddel

Kommunestyret i Tolga vedtok 17.3.2022 full omtaksering av alle eiendommer jfr. Eiendomsskattelovens § 2 og 3. Virkning for eiendomsskatten ble satt 1.1.2023 av Tolga kommunestyre. Takst foreligger nå på alle eiendommer som skal ha utskrevet eiendomsskatt og vil bli sendt ut i løpet av uke 8.

Kommunestyret har vedtatt følgende satser for eiendomsskatten i 2023:

  • Bebygde bolig- og fritidseiendommer: 4 promille
  • Alle andre eiendommer: 7 promille

På bolig- og fritidseiendommer benyttes lovpålagt reduksjonsfaktor på 30 % (Faktor 0,7).

Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra mottak av dette brevet.

Klagen sendes til Tolga kommune, eiendomsskattekontoret, Brugata 38, 2540 Tolga

E-post: postmottak@tolga.kommune.no

Årlig eiendomsskattegebyr under 300,- blir ikke krevd inn.

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig gjennomsyn ut 1.mars 2023.

Se også:

Sonekart 2023 (PDF, 419 kB)

Endelig vedtatte retningslinjer for eiendomsskatt Tolga 2023-2032 (PDF, 4 MB)