Egil Storbekkens Musikkpris til musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik

Klikk for stort bilde Egil Storbekkens Musikkpris deles i år ut for 15. gang og går til musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik. 
Einar Selvik (f. 1979) er også hovedmannen bak Wardruna, et prosjekt med fokus på musikalske tolkninger av gammelnorske og eldre nordiske tradisjoner som i dag har en stor tilhengerskare langt utenfor Norges grenser. Selvik har også skrevet og spilt inn musikken til HBO-serien «Vikings». Han har således oppnådd å få et stort internasjonalt navn innenfor en nyskapende sjanger som kombinerer gamle nordiske musikktradisjoner med moderne uttrykksformer.

Prisen deles ut på Dølmotunet søndag 26. juli kl. 15.00.

Einar Selvik er både en dyktig sanger og multi-instrumentalist, som bl.a. trakterer bukkehorn, lur, munnharpe, fløyte og ulike nordiske knipse- og strykelyrer. Han benytter i tillegg lyder hentet direkte fra naturen i melodiene sine, bl.a. trær, steiner og vann. Det legges samtidig stor vekt på gammel skaldetradisjon og poesi, samt bruk av litterære elementer som runealfabetet, gammelnorsk og norrøne skrifter.


Gjennom en nærmest akademisk tilnærming til materialet, med utstrakt bruk av kilder, og anvendelsen av et vidt spekter av eldre nordiske instrumenter og versemål plassert inn i et samtidsrettet, populærkulturelt lydbilde, har Selvik utfordret og flyttet musikalske sjangergrenser, og slik gitt fortidens tenkemåter og uttrykksformer en ny kunstnerisk stemme. Dette har gjort Wardruna til en av samtidens fremste formidlere av norrøn kultur.
Wardruna har oppnådd verdensomspennende annerkjennelse for sitt nyskapende musikalske uttrykk. Selvik er sammen med Ivar Bjørnson også arkitekten bak det flerårige, kritikerroste festspillprosjektet «Nordvegen». I tillegg lager han nå musikk for et av årets største TV-spill; «Assasins Creed - Valhalla», fra spillgiganten Ubisoft.
Nylig var Einar Selvik en av artistene under årets utgave av Festspillene i Bergen, hvor han i Håkonshallen ga en flott konsert i en noe nedtonet form i forhold til Wardrunas vanligvis noe massive lydlandskap. Denne konserten ble for øvrig også sendt på NRK. På nettsidene til Festspillene ble han presentert som en «Nordisk nasjonalskatt med et lydbilde som strekker seg over århundrer.»
De siste årene har Selvik holdt en rekke foredrag spesielt om sin tilnærming til historisk musikk. Det gjelder også i akademiske sammenhenger, bl.a. på Oxford University og Universitetet i Reykjavik.

-Juryen for Egil Storbekkens Musikkpris vil spesielt trekke fram prisvinnerens viktige nyskapende og sjangerovergripende arbeid med utgangspunkt i tradisjonelle instrumenter og andre uttrykksformer, noe som er direkte i Egil Storbekkens ånd, begrunner juryen i en pressemelding.

 

Litt om prisen:

Egil Storbekkens Musikkpris for fremme av interessen for norsk folkemusikk, er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til kandidater fra hele landet. 

Prisen kan gis til:

• Til utøvere som har gjort en ekstraordinær innsats for formidlingen av de eldre folkemusikkinstrumentene.

 • Til utøvere som har gjort en spesiell innsats for formidlingen av tussefløyta og musikk knyttet til instrumentet.

 • Til utøvere som særlig legger vekt på fremførelsen av Egil Storbekkens musikk.

 • Til utøvere som har vist spesielle evner i fremførelse av musikk på eldre folkemusikk-instrumenter.

 • Til komponister som skaper ny musikk for eldre folkemusikkinstrumenter.

 • For utvikling av gode instrumenter innenfor eldre folkemusikkinstrumenter.

Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Den ble utformet i 2006 og er et samarbeid mellom NOPA, Norsk Lur- og Bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.
Prisen er på 25 000 kroner samt et kunstverk.

Tidligere prisvinnere:
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal

2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå

2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga

2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo

2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar

2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga

2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo

2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik

2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål

2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal / Trondheim

2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo

2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim

2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim

2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra

Prisjuryen, som er satt sammen av representanter for Norsk Lur- og Bukkehornlag, NOPA og familien Storbekken, har bestått av følgende medlemmer: 
 

Leder Bjørn Aksdal (NLB)
Eilif Gundersen (NLB)

Hans Fredrik Jacobsen (NOPA)

Sigrid Moldestad (NOPA)

Eli Storbekken (familen)