Demensaksjon 2021

I forbindelse med Demensaksjonen 2021 vil elever fra 9.klasse ved Tolga skole gå rundt med bøsser og samle inn penger på ettermiddag/kveld denne uka, uke 39. Pengene som kommer inn, går til forskning på demenssykdom.