Dato for fakturering av kommunale avgifter

Vi får en del henvendelser om dato for fakturering av kommunale avgifter. Siden første termin ble fakturert senere enn vanlig og andre termin til normal tid, ble det sendt ut to fakturaer tett etter hverandre for innbyggere med kvartalsvis fakturering.  Ta kontakt hvis du har behov for utsatt frist på sist utsendt faktura  eller ønsker månedlig fakturering.