Dametrimmen er slutt for i år

Dame-/fysaktrimmen onsdager er slutt for i år (siste dag var 11.desember). Det kommer ny informasjon når oppstart nærmer seg i januar.