Byggeprosjektet begynner å ta form

Utbygginga av skole/barnehage og kulturbygg begynner nå å ta form. Det har til nå vært fokus på innvendig arbeid, men framover er det uteområdet som gjelder.

Barnehagen vil etter planen være ferdig til å tas i bruk 17.august, når nytt barnehageår starter opp. Da vil uteområdet være ferdig inngjerdet og lekeapparater på plass. Asfaltering gjøres etter en helhetlig plan sammen med kulturhusdelen sommeren 2021. Det vil også jobbes med uteområdet på skolen i løpet av sommeren.

Store deler av det innvendige arbeidet ved Tolga skole er nå ferdigstilt, det som gjenstår skal bli ferdig i løpet av sommeren.

Kulturhusdelen bygges i tråd med planen, med ferdigstilling november 2020. Her vil uteområdet ferdigstilles sommeren 2021.

Her kan du se hvordan byggeaktiviteten utvikler seg: