Bygg.no har vært på rundtur i Tolga kulturhus-Vidarheim

Bygg.no / Byggeindustrien som er et  faglig og næringspolitisk organ for byggenæringen i Norge, har sett nærmere på Tolga kulturhus-Vidarheim. Artikkelen kan du lese ved å klikke på denne lenken.

Innad i næringen har Byggeindustrien, og det tilhørende nettstedet bygg.no, som oppgave å gi sine primære målgrupper – planleggere/prosjekterende, utførende bygg- og anleggsbedrifter, maskineiere/brukere, byggherrer og eiendomsselskaper – løpende informasjon om alt vesentlig som skjer i og for næringen (teknikk, administrasjon, økonomi, jus osv).

Utad skal bladet holde samfunnet – særlig alle offentlige myndighter, adekvate institusjoner og organisasjoner, massemedia m.v. – kontinuerlig orientert om byggenæringen og dens syn på aktuelle faglige og næringspolitiske spørsmål. Bladet legger stor vekt på aktuelle reportasjer og har i hvert nummer bred nyhetsdekning fra inn- og utland.