Boligsosial plan på høring

Klikk for stort bilde Den boligpolitiske helhetlige planen i Tolga kommune revideres hvert 4. år.En del av denne helhetlige planen er en Boligsosial plan som handler om kommunens oppgaver og plikter i forhold til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. På oppdrag fra den politiske boligkomitèen har ei arbeidsgruppe fra administrasjonen i Tolga kommune utarbeidet et forslag til Boligsosial plan for perioden 2019-2025. Dette forslaget sendes nå ut på høring. Vi ber alle interessenter om å komme med innspill til hvordan kommunen på best mulig måte kan oppfylle sine oppgaver og plikter i forhold til alt omkring å være behjelpelig med et sted å bo for vanskeligstilte personer de nærmeste årene. Det er først og fremst i forhold til konkrete tiltak som bør prioriteres de nærmeste 5 årene vi ønsker innspill på. Den viktigste informasjonen i forhold til hvordan status er pr i dag står på side 12 og side 13. De konkrete tiltakene som arbeidsgruppa foreslår står på side 14. Si din mening om hvordan du vurderer boligsituasjonen for vanskeligstilte i Tolga kommune, og kom med forslag til tiltak vi bør prioriteres de nærmeste årene. 

Er det ønskelig med mere informasjon, kan Kjetil Brodal kontaktes. 

Send høringsinnspill skriftlig til kommunen via postmottak@tolga.kommune.no.

Høringsfristen er 12.04.2019.