Atomberedskap i Tolga kommune

Kommunen er pålagt å ha et lager av jodtabletter for prioriterte grupper som skal tas for å forebygge kreftutvikling i skjoldbruskkjertelen etter eksponering for radioaktivt nedfall. Jodtablettene må tas på et riktig tidspunkt for å ha virkning. Tidspunktet blir gitt av Kriseutvalget for Atomberedskap i Norge.  De prioriterte gruppene som kommunen har jodtablett- doser til er alle barn og ungdom fra nyfødte til 18 år og alle gravide og ammende kvinner i kommunen.

I en mulig situasjon når Kriseutvalget for Atomberedskap  gir melding om at radioaktivt nedfall er på vei mot våre områder og at jod-tabletter skal inntas på et angitt tidspunkt, blir tablettene utdelt på følgende steder i ferdigpakkede doser:

  • Vingelen skole og barnehage: Her deles det ut doser til alle barn opp til 18 år samt til gravide og ammende kvinner. 
  • Tolga skole: Doser til alle barn opp til 18 år (utenom Vingelen). 
  • Tolga barnehage: Doser til alle barna i barnehagen, og alle andre barn under skolealder som ikke går i barnehagen i Tolga.  I tillegg har barnehagen jodtabletter til alle gravide og ammende kvinner i Tolga (alt utenom Vingelen).
  • Mer informasjon om kan du finne på Helsedirektoratets nettside. 

Du finner også nyttig informasjon på Tolga kommunes faste beredskapsside.