Årets satser for regionale miljøtilskudd for jordbruket (RMP)

Fylkesmannen i Innlandet har sammen med fylkeslaga i Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget fastsatt de foreløpige satsene for årets RMP-tiltak. Dette ser du ved å klikke på denne lenken.