Arbeidet med kraftlinje starter i høst

Som en del av utbyggingen av Tolga kraftverk, skal det bygges en ny 132 kV kraftlinje mellom Tolga kraftverk og fram til nye Tolga transformatorstasjon. Eidsiva Vannkraft har engasjert Laje Nettservice AS til å prosjektere og bygge kraftlinjen. Linjen er tenkt bygget på vinterforhold for å redusere konsekvens for landbruket. I tillegg er det valgt å bruke komposittmaster og enkeltstolper for å kunne bygge færre stolper i bakken, og unngå problematikk rundt hakkespettskader.

Foto: Laje Nettservice AS

Framdriftsplan for selve byggingen ser nå slik ut:

  • Avskoging av kraftlinjetrase startet opp i ukene 41/42. Arbeid er tenkt utført av Glommen skog/Annar Wintervold. 
  • Videre vil Trysil Linjebygg gjøre sitt arbeid med fundamentering av kraftlinjen  i slutten av oktober. Arbeid er estimert til ca 4-5 uker. De vil grave ned 3 meter lange rør og skru på lokk for å forhindre at folk/dyr kan falle ned.

I  desember  vil linjebyggingen ta en pause.

  • I februar vil det etableres montasjeplass for master på tippen til Tolga Kraftverk. Laje vil der skru sammen mastene og gjøre de klar for utflyging med helikopter. Utflyging planlegges i løpet av mars 2020.  Bruk av helikopter er væravhengig, men svært effektivt. Alle master vil bli montert på en arbeidsdag, og en slipper å kjøre mye tungt utstyr i terrenget.
  • I løpet av mars/april vil Laje strekke tråder og feste de fast til mastene.
  • Når telen går ut av bakken kan en gjøre opprensking/opprydding og gjennomføre sluttbefaring.

     

    Målet for prosjektet er at alle arealer skal være tilgjengelig for vekstsesongen 2020.

 

Se hvordan helikoptertransport utføres (masteflyvning - Eidefoss AS 16. mars 2017 Vågå):