Åpnet Tolga barnehage med saging

29.september ble Tolga barnehage offisielt åpnet ved at ordfører Bjørnar Tollan Jordet med god hjelp av barnehagebarn, saget over ei furu.

-Når vi skal åpne den nye barnehagen var det helt naturlig å bruke ei toll, sa enhetsleder Astrid Moen.

Åpningen ble behørig markert med sang, boller og saft. Det var også flere taler, både av ordfører, sektorleder Reidun Joten, rektor Ola Borgar Bakos, Birgit Wikan Berg fra Norconsult AS og Stine Ringes fra Feste Nordøst AS. 

-Når jeg snakker om prosjektet her utenfor kommunens grenser er det stor interesse. Det er mange som synes det er en smart løsning ved å bygge sammen skole, barnehage i nærheten av kulturbygg. Jeg håper dere er fornøyd med lokalene slik det ble, sa Wikan Berg i talen sin.

Se bilder her: