Åpen svømmehall fra 16. oktober 2023

Fra mandag 16. oktober er svømmehallen med tilhørende badstu åpen for publikum på mandager, tirsdager og torsdager. Fra kl. 17:00 til 20:00 er det fast badevakt til stede. Etter kl. 20:00 er det 18-årsgrense, og bading på eget ansvar. Se for fordelte tider.

Trenings- og aktivitetstider i gymsalen gjennom høsten og vinteren er fordelt (Se lenke).

Ledig tid i bygget kan bestilles ved henvendelse til enhetsleder for kultur og utvikling Eivind Moen (90501201).

Fordelte tider for sesongen (PDF, 146 kB)