Åpen dag på Tolga kraftverk.

Søndag 28.november kl. 10.00 - 16.00.

Søndag 28. november kl. 10.00-16.00 arrangerer Hafslund Eco gratis åpen dag på Tolga kraftverk. Det blir transport med minibusser til fastsatte tider inn i stasjonen fra kraftstasjonsområdet i Erlia. Av sikkerhetsmessige årsaker, og for enkel gjennomføring av arrangementet, må du melde deg på omvisning på https://hafslundeco.no/nyheter/apen-dag-pa-tolga-kraftverk Frist for påmelding er fredag 26. november.

Utbyggingen av Tolga kraftverk startet i 2018 og ble ferdig våren 2021, fem måneder tidligere enn planlagt. Anlegget vil ha en årsproduksjon på ca. 205 GWh ny, fornybar energi. Det tilsvarer strømforbruket til vel 10 000 husstander. Tolga kraftverk er eid av Opplandskraft DA, som igjen er eid av Hafslund Eco (75 prosent) og Akershus Energi (25 prosent). Anlegget driftes av Hafslund Ecos personell i Nord-Østerdal.