Anbudskonkurranse - frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje

Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros kommuner har til hensikt å inngå rammeavtale om kjøp av produkter innenfor områdene frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje.

Det er lagt ut følgende konkurranse for alle Østerdalskommunene i Doffin:

"HO-19-05: Frukt/grønt, kjøtt, fiske og matemballasje".

Frist for innlevering: 21. mars 2019 kl. 12.00.