Absolutt siste frist for innspill til kommuneplanens arealdel i Tolga kommune er 1.april 2024

Innspill som kommer inn etter denne dato vil ikke vektlegges i silingsdokument. 

Innspill sendes til postmottak@tolga.kommune.no for journalføring.