Åpent orienteringsmøte om vindkraft

mandag 15. april 2019, 15.00 - 17.00

Informasjon

Tolga kommune inviterer til åpent orienteringsmøte for alle interesserte om forslag til nasjonale rammer for vindkraft i Hodalen Fjellstue mandag 15.april kl 1500 - 1700.

Innlegg:

  • Tolga kommune, v/ ordfører: Kort om foreslått område i rapporten, Tolga kommunes arbeid i høringsperioden.
  • Tolga kommune, v/villreinnemdas leder Jo Esten Trøan: Orientering om deres arbeid og holdning i prosessen.
  • Tolga Øst Villreinområde: Rapport fra årsmøtet som ble avholdt onsdag 10.april .
  • Kristin Lund, hytteeier i Øversjødalen: Orientering om gruppa «Nei til vindindustri i Øversjødalsfjella og Tolga Østfjell.

 

Kaffe og «biteti»

Vel møtt!

Ragnhild Aashaug

ordfører, Tolga kommune

Klikk for stort bilde

Sted

Hodalen fjellstue
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender