Foreldreveiledningskurs for foreldre med barn i alderen 1-12 år

tirsdag 9. januar 2024 - fredag 8. mars 2024, Hele dagen

Informasjon

VELKOMMEN TIL FORELDREVEILEDNINGSKURS 

FOR FORELDRE MED BARN I ALDER 1-12 ÅR

 I TOLGA KOMMUNE

 

 

Foreldrekurs COS-P - NORDRE LAND KOMMUNE

Praktisk informasjon: 

Kurset er gratis. 

Det er ikke muligheter for at barn følger på kurset, så dere må ordne dere med barnepass i kurstida. 

Kurset foregår i dialog og refleksjon i en gruppe av foreldre og to veiledere med sertifisering i COS-P. Kurset går over åtte gruppesamlinger og hver samling tar 1,5-2 timer. 

Vi kjører ikke kurs i skolens ferier.

 

COS-P er et foreldreveiledningsprogram som bygger på grunnprinsipper fra mer enn 50 års forskning med barn og foreldre. Målet er at vi som omsorgspersoner skal bli bedre til å forstå hvorfor barn oppfører seg som de gjør og hjelpe dem til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. Foreldre og omsorgspersoner er de nærmeste til å støtte barna sine på veien mot trygge, glade og sosialt kompetente barn. Kursene er forebyggende og kan være til nytte for alle foreldre. Kurset kan være like nyttig enten dere har små eller store barn (opp til tenåringer). COS kan dessuten komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ditt barn.

Sted: Kveldskurs vil foregå på venterommet på Tolga helsestasjon. Dagkurs kommer vi tilbake til når det nærmer seg kursstart. 

Tid:  Kveldstid: Tirsdager kl. 19-21     

         Dagtid: Torsdager kl. 9.30-11.30

Det gis tilbud om to kursomganger på kveldstid og på dagtid i løpet av skoleåret 2023/24. Dere kan velge mellom kursoppstart i september-23, eller kursoppstart i januar-24 (Dag- og kveldskurs kjøres på samme uker) Du melder deg på enten dag- eller kveldskurs. 

  • Tidspunkt for kurs: kveld-tirsdag og dag-torsdag (Oppstart 9.1 og 11.1-24)

Uke2 / uke3  / uke4 / uke5  / uke6 / uke7  / uke8 / uke10 

 

Det er begrenset plass (maks 10) til kursdeltakelse, så vær rask med påmelding.

PÅMELDINGSFRIST FOR KURSSTART JANUAR, 05.01.24

 

Foreldre som ønsker å delta på kurs kan henvende seg til sykepleier Karin Brekken, Tolga helsestasjon ved å sende e-post til: karin.brekken@tolga.kommune.no 

Om du ønsker å snakke med meg i forkant av påmelding, kan du ringe: 94015380

I henvendelsen oppgir du navn, adresse og tlf.nr. Du vil motta en bekreftelse på henvendelsen pr. e-post. Deretter vil vi snakke med alle interesserte.

 

Sted

Tolga helsestasjon
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender