Rabarbraproduksjon i fjellandbruket

torsdag 1. juni 2023, 11.00 - 15.00

Informasjon

Kunne du tenke deg å produsere rabarbra? Rørosmeieriet trenger flere leverandører!


Det er spennende muligheter for grønnsaksproduksjon i fjellregionen. Rabarbra er en liten grønnsakskultur med stort potensial! Rørosmeieriet utvikler sin produksjon, og ønsker mer lokal råvare til sine rabarbra-yoghurter. Her har man mulighet til å få leveringsavtale og prøve ut en ny spennende produksjon. Kom på møtet for å høre mer fra både rådgivningsapparat, andre bønder og Rørosmeieriet selv.

Program:


Kl. 11.00: Registrering og lunsj
Kl. 12.00 Landbrukets Økoløft ønsker velkommen, ved Grim Jardar Aasgård, leder
Hedmark Norsk Bonde og Småbrukarlag
Kl. 12.10 Grønnsaker, bær og potetproduksjon i regionen – historisk og
muligheter fremover, ved Rune Granås, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet
Kl. 12.30 Vi dyrker grønnsaker i de historiske kjøkkenhagene i Tolga sentrum,
ved 9. klasse Tolga Skole
Kl. 12.45 Rørosmeieriet trenger mer lokal økologisk rabarbra! ved Trond Lund,
Meieribestyrer, Rørosmeieriet
Kl. 13.00 Samarbeid om mottak av rabarbra for en bærekraftig logistikk fra jord
til bord, ved Robert Holm, daglig leder Røros bryggeri og mineralvannfabrikk
PAUSE
Kl. 13.30 Hva skal til for å lykkes med økologisk rabarbraproduksjon, ved Kari
Bysveen, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet
Kl. 14.00 Min rabarbraproduksjon, ved Karianne Telneset, inspirasjonsbonde i
Landbrukets Økoløft og bonde med melkeproduksjon, og rabarbra.
Kl. 14.20 Samarbeid og produktutvikling, ved Heidi Sandnes, daglig leder
Rørosmat
Kl. 14.30 Potensiale for grønnsakdyrking i fjellandbruket? Ved Geir Lohn,
Innlandet Bondelag
Kl. 14.40 Orientering om etablererkurs for nye bedrifter, ved Mali Hagen Røe,
daglig leder Klosser Innovasjon Tynset
Kl. 14.50 Avslutning, ved Kjersti Ane Bredesen, Landbruks- og næringssjef i Tolga
Kommune


Når: 1. juni 2023, kl. 11.00 – 15.00 inkludert lunsj
Sted: Vidarheimsalen, Kulturhuset på Tolga, Ivarsveien 8, 2540 Tolga
Møteleder: Landbruks- og næringssjef i Tolga Kommune, Kjersti Ane Bredesen
Arrangør: Landbrukets Økoløft i samarbeid med Tolga kommune og Rørosmeieriet
Deltakelse: Gratis, inkluderer mat
Påmelding innen 26. mai til alexandra@okologisknorge.no (si fra om eventuelle allergier)

Sted

Tolga kulturhus-Vidarheim
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender