Miniseminar for frivillige organisasjoner og kommuneansatte innen kultur og idrett i Fjellregionen

torsdag 27. oktober 2022, 14.00 - 16.30

Informasjon

Prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen» startet opp i 2018, som et samarbeid mellom Tynset Idrettsforening, Internasjonalt råd og Regionrådet for Fjellregionen, nå Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal. Prosjektet eies av Tynset Idrettsforening, og drives med midler fra Folkehelseprogrammet UNG4Reg gjennom Innlandet fylkeskommune, Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal, Tynset kommune m.fl.


Hovedmål: Gi tilflyttere og flyktninger gode og tilpassede aktivitetstilbud i et miljø som oppleves trygt og inkluderende – for alle familier uavhengig av bakgrunn.
En del av hovedarbeidsoppgavene i prosjektet har vært å:
• Dele resultater og erfaringer med interesserte i Fjellregionene, Innlandet og andre steder.
• Avklare hvilke kommuner og organisasjoner i Fjellregionen som ønsker å inngå et samarbeid for egne aktiviteter.
• Bistå lag og foreninger og/eller kommuner med å legge til rette for aktiviteter i egne lokalmiljøer, utarbeide tilpasset informasjonsmateriell, etablere rutiner og systemer som sikrer kontinuerlig oppfølging av aktuelle barn, unge og familier.
Styringsgruppa i prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle -i Fjellregionen» ønsker derfor å få invitere kommuneansatte og frivillige lag og organisasjoner til et miniseminar
på Tynset torsdag 27. oktober kl 14.00-16.30.

Innhold:


▪ Merethe Myre Moen, ordfører Tynset, ønsker velkommen!
▪ Historikk og forankring av prosjekt med Mahdi Hassen, leder i styringsgruppen
▪ Presentasjon av modellbeskrivelse og erfaringer med Kristin Utby Telneset, prosjektleder.
▪ Fritidskontakter
▪ Samarbeidspartnere i prosjektet ved Hege Hoel, Konsulent/prosjektleder for Tverrfaglig samarbeid barnehage, skole og helse Tynset kommune.
▪ Erfaringer fra fritidskoordinator i Tolga kommune med Ingrid Vingelsgård
▪ Erfaringer fra inkluderingskoordinator i Røros kommune med Caroline Oksdøl Søberg
▪ Refleksjoner rundt dagens innlegg og videre arbeid.
▪ Sissel Løkra, Rådgiver folkehelse og samfunnsutvikling Innlandet fylkeskommune, avslutter.

Påmelding innen 1. oktober
Gå inn på denne linken eller scann QR-kode under for påmelding:

Mvh
Styringsgruppa i prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen»
Mahdi Hassan (leder i styringsgruppa(, Kristin Utby Telneset (prosjektleder), Gro Røsten Oldertrøen (Tynset Idrettsforening), Christina Kalstø (Tynset kommune).

Sted

Tynset rådhus
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender