Frokostmøte - Gull i grønne skoger-hvordan kan vi bli med på lagtet?

fredag 15. november 2019, 09.00 - 11.00

Informasjon

Frich`s Taverna Alvdal, fredag 15.november kl. 09.00-11.00.

Grønt skifte og bioøkonomi er en gjenganger i samfunnsdebatten om dagen. I et felles strategidokument for Hedmark og Oppland, er det pekt på at vi i det nye fylket Innlandet skal ta ballen og bli landets ledende bioøkonomiregion. Økt verdiskaping ut fra skog og trevirke er et av innsatsområdene for å nå denne målsetningen.

I Nord-Østerdalen har vi et bredt og variert næringsliv innen trebearbeiding, fra tømreren til store foretak innen foredlingsindustrien. Når økt skogbasert verdiskaping er pekt på som et hovedsatsingsområde i utviklingen av framtidig næringsliv i Innlandet, skulle det bare mangle om vi lengst nord ikke melder oss på. Kan vi ut fra det vi har få til noe mer – hver for oss eller sammen? I så fall må vi vise oss fram, og vi bør tenke at vi kan fortsette å skape mer ut fra det vi allerede har og er gode på.

Dette er bakgrunnen for at Alvdal kommune i samarbeid med Innovasjon Norge i Innlandet inviterer til frokostmøte om temaet. Innledningsvis blir det to eksempler fra lokalt næringsliv, en stor og en liten, samt en hovedbolk hvor rådgiver Per Ottar Walderhaug hos Innovasjon Norge i Innlandet, orienterer om temaet og deres virkemidler på området.

Etter en felles innledning med enkel servering, blir det så mulig å møte Innovasjon Norges medarbeidere til en uformell prat over kaffekoppen. Ta gjerne kontakt med lokal rådgiver hos Innovasjon Norge, Kristin Siksjø, dersom du allerede har ønske om et slik møte – tlf. 416 93 847 el. e-post: kristin.siksjo@innovasjonnorge.no

PROGRAM

Fra kl. 08.30 Smørbrød + kaffe/te

kl. 09.00 Velkommen v. Alvdal kommune

kl. 09.10 Bioøkonomi – hva er det, og hvordan kan vi bli en del av den?

v. Per Ottar Walderhaug, Innovasjon Norge

Kl. 10.00 Alvdal Skurlag – fra «gutta på saga» til «Alvdal Royal Hall»

v. daglig leder Berit Nordseth Moen

Kl. 10.30 Fra to tømrere til et AS –

v. Steinar Haug og Dag Ole Lien, Nord-Østerdal Trefiberisolering AS

Kl. 10.40 Oppsummering og diskusjon

Fra kl. 11.00 Enkeltvise møter med Innovasjon Norges rådgivere for de som ønsker det – avtal gjerne på forhånd.

VEL MØTT!

 

Sted

Frich´s Taverna Alvdal
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender