Personoversikt


Oppvekst - Barnehagene i Tolga - Knutshauåen

Ansatte i avdelingen Knutshauåen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 48999030-47451298
Pedagogisk leder
Assistent 62 49 61 51
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Styrer, Knutshauåen barnehage. 62 49 41 51 971 51 254
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Lærling
Pedagogisk leder,Knutshauåen barnhage 69 29 41 51

Oppvekst - Barnehagene i Tolga - Lyngbo

Ansatte i avdelingen Lyngbo
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Barnehagelærer
Barne-og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Barnehagelærer
Enhetsleder 474 66 115
Assistent 48999030-47451298
Pedagogisk leder,Lyngbo barnhage 48999030-47451298
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298

Oppvekst - Tolga kulturskole

Ansatte i avdelingen Tolga kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 49 65 30
Lærer 990 14 720 990 14 720
Rektor Tolga kulturskole 474 84 722
Lærer 62 49 65 30
Personalkonsulent 62496530/90632753
Lærer 62 49 65 30
Konsulent 62 49 65 30
Kulturskolelærer 62 49 65 30 918 22 994
Lærer 62 49 65 30

Oppvekst - Tolga skole

Ansatte i avdelingen Tolga skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling
62 49 65 30
Konstituert rektor Tolga Skole 470 66 598
Assistent
Vernepleier
Lærer 62 49 65 30
Lærer 48999030-47451298
Lærer 990 79 209
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Personalkonsulent 62496530/90632753
Virksomhetsleder Tolga skole/Sektorleder Oppvekst 413 31 883 413 31 883
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer
Konsulent 62 49 65 30
Lærer
Lærer
Barne og ungdomsarbeider 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Leder SFO og leder for fritidsklubb
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Assistent/ Lærer u godkj
Lærer / Sosiallærer 489 99 021
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 65 30

Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen barnehage

Ansatte i avdelingen Vingelen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 49 43 82
Assistent 62 49 43 82
Styrer, Vingelen barnehage 62 49 43 82
Barnehagelærer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage
Assistent 62 49 43 82
Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 902 07 221
Assistent

Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen skole

Ansatte i avdelingen Vingelen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72
Virksomsleder Vingelen skole og barnehage 62 49 67 72 990 94 784
Lærer 62 49 47 72 975 98 351
førskolelærer 62 49 43 82
Assistent
Lærer 62 49 47 72
Lærer 990 94 790
Lærer
Lærling
Lærer 62 49 47 72
Miljøterapeut 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
970 40 929
Politiker
Politiker
Ordfører 918 27 380
Politiker
Politiker

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 915 27 252

Samfunnsutvikling - Kultur og utvikling

Ansatte i avdelingen Kultur og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 995 17 029
Enhetsleder Kultur og utvikling 905 01 201
Tone og Hans Fredrik Tone:41478561,HansF:90105562
Biblioteksjef 62 49 65 34

Samfunnsutvikling - Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbrukssjef 481 01 991
Konsulent 62 49 65 13

Samfunnsutvikling - Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder samfunnsutvikling/enhetsleder plan 977 46 282

Samfunnsutvikling - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Driftsoperatør VA 901 02 991
Vaktmester 473 34 972
Vaktmester 989 09 620
Renholder 480 51 898
Renholder
Prosjektleder 989 01 696
Konsulent 988 51 165
Kommunale bygg 907 82 840
Driftsoperatør VA 911 72 550
Renholder 459 24 931
Konstituert Sektorleder Samfunnsutvikling/prosjektleder
Driftsoperatør Tolga RA
Renholder
Vaktmester 924 55 077
Avdelingsingeniør 62 49 65 18
Renholdsleder 480 43 331
Driftsoperatør Tolga RA 918 29 914
Renholder
Teknisk sjef drift 481 16 318
Ingeniør 62 49 65 04 969 42 813
Kommunale bygg 959 29 121
Renholder 415 59 175

Samfunnsutvikling - Teknisk - Renholdere

Ansatte i avdelingen Renholdere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholder 480 51 898
Renholder
Renholder 459 24 931
Renholder
Renholdsleder 480 43 331
Renholder
Renholder 415 59 175

Stab - Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 974 31 178

Stab - Rådgiver

Ansatte i avdelingen Rådgiver
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver i rådmannens stab 416 00 264

Stab - Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 49 65 20 976 73 314
Konsulent 62 49 65 09
Fagleder Informasjon - Service - IKT 412 15 422
IT Konsulent 911 25 502 911 25 502
Konsulent 62 49 65 22
Postmottak 62 49 65 00

Stab - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 49 65 29
Revisor 62 49 65 27
Økonomisjef 470 10 386
Konsulent 62 49 65 25 416 04 017
Fakturamottak

Velferd - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesekretær 62 49 65 01
Sykepleier Helse 970 36 954
Helsesøster 474 58 104
Sykepleier/ Dagl leder Psykisk Helsetjeneste 474 76 118 959 93 014
Turnuslege
Ruskonsulent 476 98 483 476 98 483
Kommunelege 62 49 65 01
Kommunelege 62 49 65 01
Sykepleier
Fysioterapeut 975 16 419

Velferd - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 49 64 50
Vernombud 62 49 64 50
Enhetsleder institusjon 400 22 104 400 22 104
Hjelpepleier 62 49 64 50
Assistent 62 49 64 50
Sykepleier 62 49 64 50
Spesialsykepleier 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Lærling 62 49 64 50
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tolga 415 19 726
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Fagleder demens 488 66 714 413 63 721
Hovedtillitsvalgt NSF Tolga 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Sykepleier
Helsefagarbeider
Kokk

Velferd - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 902 61 630
Kulturtolk og Boveileder 973 56 080
Programrådgiver
Koordinator for bosetting og inkludering
Koordinator for bosetting og inkludering 480 14 690
Koordinator for bosetting og inkludering 906 96 123 906 96 123

Velferd - Rehabilitering og mestring

Ansatte i avdelingen Rehabilitering og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 62 49 64 50
474 74 404
Ergoterapeut 479 71 130
62 49 64 50
Hovedtillidsvalgt for NSF 62 49 64 50 482 82 319
Lærling 62 49 64 50
Enhetsleder Re-/habilitering og mestring 474 53 628 474 53 628
Enhetsleder Re-/habilitering og mestring, Vikar 474 53 628
Sykepleier 976 79 398
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Fagleder kjøkken 404 35 648
Sykepleier
Vernombud 62 49 64 50
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Ass 488 92 118 979 86 761
Sykepleier 62 49 64 50
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Fagarbeider
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Spes.hjelpepleier 479 75 151
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Hjelpepleier 95218796,HBT48892118
Hjelpepleier 62 49 64 50
Kreftsykepleier 474 55 943
Hjelpepleier 62 49 64 50
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Sykepleier 400 29 283
Pleiemedarbeider 62 49 64 50